Nasza prywatna poradnia psychologiczno-pedagogiczna świadczy usługi w zakresie profilaktyki, diagnozy oraz terapii SI, logopedii, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, biofeedbacku. Organizujemy również warsztaty dla rodziców. Naszym klientom zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę oraz indywidualne podejście do problemów każdej zgłaszającej się do nas osoby. Diagnozujemy trudności sensoryczne, dydaktyczne i emocjonalne. W naszej pracy korzystamy z różnorodnych metod diagnostycznych. Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodziców.

PORADNIA

Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom. Wspieramy je w pokonywaniu ograniczeń wynikających z zaburzeń rozwojowych. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Auris jest miejscem cieszącym się zaufaniem rodziców, którzy znajdują u nas rzetelną i fachową pomoc w zakresie wspomagania rozwoju i wychowywania dzieci. Wciąż dążymy do zwiększenia skuteczności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności pomagania, głębszego rozpoznawania potrzeb oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań dzieci i rodziców. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług praca całego zespołu oraz poszczególnych członków podlega stałej superwizji.

  AURIS

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nasz zespół

Poznajmy się

Patryk Madaliński

Ukończyłem studia psychologiczne i pedagogiczne. Na co dzień pracuję jako pedagog specjalny. W poradni AURIS prowadzę terapię pedagogiczną, trening umiejętności społecznych oraz terapię ręki.

Joanna Jakubowska

Jestem psychologiem - specjalność psychologia rozwojowa i wychowawcza, nauczycielem mianowanym, pracuję jako nauczyciel wspomagający. W Poradni AURIS  prowadzę diagnozy psychologiczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.

Magdalena Ohnsorge

Jestem nauczycielem kontraktowym, magistrem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią. W Poradni AURIS prowadzę diagnozy oraz terapie z zakresu integracji sensorycznej i logopedii.

Marcin Krygier

Jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielem, trenerem EEG-biofeedback, terapeutą, nauczycielem Montessori. W Poradni Auris pełnię funkcję dyrektora, prowadzę treningi biofeedback oraz treningi umiejętności społecznych.

Agnieszka Żurawska

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, olifrenopedagogiem, terapeutką pedagogiczną. W Poradni AURIS prowadzę treningi słuchowe metodą K.Johansena, treningi umiejętności społecznych oraz treningi SI.

Anna Rozdejczer

Jestem pedagogiem, andragogiem, lektorką języka angielskiego, nauczycielką Montessori, trenerką komunikacji wg Thomasa Gordona. W Poradni AURIS prowadzę terapię ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, angielski dla dyslektyków oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Małgorzata Górecka

Jestem nauczycielką, magistrem nauk o rodzinie, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, specjalistką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni AURIS prowadzę treningi słuchowe metodą Johansena, SI, oraz treningi umiejętności społecznych.

PORADNIA AURIS

Galeria

PORADNIA AURIS

Partnerzy

Potrzebujesz więcej informacji?